Turorientering

GOD SOMMER 2018 – SOM TURTRAVER!

Turtraver’n-konvolutten inneholder 6 kart med poster inntegnet og et klippekort. En kan også registrere seg og kjøpe opplegget via nettet: http://turorientering.no/

KART:

  • Furuberget
  • Frøbergsberge
  • Ilseng
  • imerslundmarka (Ingeberg)
  • Gåsbu
  • Brumundkampen

MÅLESTOKK: 

Frøbergsberget har målestokk 1:5 000 (1 cm på kartet er 50 m), Furuberget har målestokk 1:7 500, Brumundkampen, Imerslundmarka, Ilseng og Gåsbu har målestokk 1:10 000. Ekvidistansen (høydeforskjell mellom høydekurvene) er for Imerslundmarka og Ilseng 2,5 m, for de andre er ekvidistansen 5 m.

POSTENE:

Av vårpostene (1-30) står postene i Furuberget, Imerslundmarka og Ilseng ute fra 1.mai til 29. juli, på Gåsbu fra 01. juni til 30. september. Alle høstpostene (31 – 60) står ute fra 1.august til 30. september. 

Postene er merket i terrenget med en spesialskjerm (kanne) i rødt og hvitt. Klippetang finner dere inne i skjermen (kanna). Kode for nettbasert deltagelse henger på utsiden. Vi ber dere være forsiktige med postmateriellet.

KLIPPEKORTET:

På klippekortet står postens nummer, beskrivelse av postdetaljen og poengverdi. I postbeskrivelsen betyr N nord, Ø øst, S syd og V vest. Når posten er funnet klipper dere i kortkanten, ved postens nummer. På baksiden av klippekortet finner dere felles tegnforklaring for alle kartene. Ekstra klippekort til alle i familien kan kjøpes der dere kjøpte konvolutten. Skriv navn på kortet med en gang, så er det sjanse til å få det igjen hvis det mistes. Kortet kan sendes inn for registrering til Turtraver’n v/Magne Smeland, Vangsvegen 567, 2322 Ridabu, innen 12. oktober. Kun ett navn pr. kort registreres.

Hvis dere vil ha oversikt over tidligere registreringer, kan dere få utskrift fra vår database ved henvendelse på e-mail: mag-smel@online.no.

SPESIELLE OPPLYSNINGER:

- Det kan være enkelte nye hogstfelt som er kommet etter siste synfaring.
- På baksiden av denne deltager-informasjonen er et oversiktskart over årets Turtraver-kart.
- Brumundkampen: Prøv å unngå parkering på seter- eller beiteområder da det er en del hester i området, og de kan gjøre skade på bilene.
- På Ilseng anbefales parkering ved fotballbanen sør på kartet, ikke opp mot innkjøringen til fengselet.
- Hvis dere får lyst på mer orientering, anbefales å prøve et uhøytidelig trenings-o-løp arrangert av Hamar OK eller Vang OL. Se vedlagte folder og klubbenes hjemmesider, hamarok.no eller vangol.no.

POENG / MERKER / PLAKETTER / DIPLOMER:

Maksimal poengsum som kan oppnås er 480. Kravene til Turtraver’n-merkene er:
GULL = 450 poeng, SØLV = 350 poeng, BRONSE = 250 poeng.
Første gang merkekravet oppfylles får man merket gratis, om klippekortet blir innsendt, (men man får ikke sølv hvis man har fått gullmerket tidligere, eller bronse hvis man har fått sølvmerket tidligere).  Kravene til plaketter er: BRONSE = gullmerkekrav 5 ganger, SØLV = gullmerkekrav 10 ganger, GULL = gullmerkekrav 15 ganger, 20-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 20 ganger, 25-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 25 ganger, 30-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 30 ganger, osv. 

Deltagerdiplom får dere utskrevet på hyggekvelden, om dere kommer dit.

FEIL VED POSTER:

Hvis en post er borte, eller noe mangler, noter datoen, (godtas som kvittering), og meld fra snarest til: Ole Nashoug, tlf. 977 21 571 (Vang OL) eller Ole Christian Bang tlf. 951 43 466 (Hamar OK).

AVSLUTNING:

Torsdag 25. oktober 2018 kl. 1800 avholdes hyggekveld på Mammuthus, Gåsbuvegen 890, med gjennomgang og diskusjon av løypene, utdeling av merker, plaketter og diplomer. Vennligst avmerk på klippekortet om dere ønsker å komme. Vi håper å møte dere og dele ut premier/diplomer på avslutningen. Som tidligere blir de ikke ettersendt. 

Vennligst unngå privat eiendom og private veger ved parkering. All ferdsel på dyrket mark er forbudt.

LYKKE TIL. 

Hilsen Turtraver’n.

Skiføre